Rovac en MVO

Duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een vorm van ondernemen die gericht is op het vinden van de juiste balans tussen u en Rovac, de wereld en elkaars opbrengsten.

In de loop der jaren is het milieu steeds vaker aangetast door milieuonvriendelijke producten en activiteiten. Maar gelukkig worden er nu steeds vaker producten en materialen ontworpen die minder schadelijk zijn voor het milieu.

Rovac helpt u graag bij duurzaam ondernemen. Hiervoor heeft zij dan ook een totaal gecertificeerd assortiment aan schoonmaak en hygiëneproducten.

Zij heeft ECO producten in:

•      Hygiënepapier en dispensers

•      Reinigingsmiddelen

•      Stofzuigers

•      Schrob-/zuigmachines

•      Hogedrukreinigers

•      Schoonmaakartikelen

De ECO producten zijn voorzien van diverse labels.

DE DONATIE VAN CHEMIE AAN IKN

Internationale Kinderhulp Nederland (IKN) is een stichting zonder winstoogmerk, die fondsen werft voor International Children's Care (ICC).

Deze internationale stichting heeft 23 projecten in 17 landen en zorgt voor ongeveer 850 wees- en verlaten kinderen.

De meeste van deze kinderen wonen binnen onze kinderdorpen met huisouders vanuit hun eigen cultuur. Zij gaan, na gelang hun leeftijd, naar school en volgen het voortgezet onderwijs met een eigen beroepskeuze voor zijn/haar toekomst.

Daarom heeft IKN als missie:

De belangrijkste doelstelling van IKN is om onze kinderen op lange termijn te steunen.

ROVAC EN IKN

Rovac heeft ook zijn steentje bijgedragen door middel van het doneren van 2 pallets chemie. Deze pallets met schoonmaakproducten dragen bij aan de schoonmaak van onder andere de scholen voor de kinderen.