DisclaimeR

De informatie over producten en prijzen op de website van Rovac is constant aan verandering onderhevig. Wij doen onze uiterste best deze informatie zo foutloos mogelijk te houden. Rovac geeft echter geen garanties m.b.t. de juistheid of de inhoud van de gegevens op onze website en is dan ook niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden in de content van onze website.